ז'בוטינסקי 35

(מגדל התאומים 2, קומה 7)
רמת גן

החלוץ 47

ירושלים

פגישת יעוץ ללא עלות


כללי

אתר האינטרנט www.galim.org שפותח ומופעל ע"י מרכז גלים ,ע"מ 036753887 , משמש בין היתר כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "החנות").

התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לנשים וגברים כאחד.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הגולש באתר (להלן "המשתמש") , כולל רכישה שתתבצע באמצעות האתר.
יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. במידה ואינך מסכים לתקנון זה ולתנאיו, הנך מתבקש שלא לבצע רכישה בחנות.

 

רכישה בחנות

רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה),

הקנייה באמצעות החנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. לא תהיה למי שמבצע רכישה בחנות ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי החנות ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבויות הקבועות בתקנון זה.

רכישת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באתר מותנית ב : א. בבעלותך כרטיס אשראי תקף ותקין, ב. חברת האשראי של הכרטיס שבבעלותך תאשר את העסקה, ג. המוצר קיים במלאי החנות.

במידה ותבחר לרכוש מוצר או טיפול באמצעות עסקה טלפונית, נציג מטעמינו ייצור קשר טלפוני על מנת להשלים את ההזמנה. המוצר לא ישלח והרכישה לא תתממש עד לסיום שיחה טלפונית עם נציג החנות וקבלת כל הפריטים הדרושים.

אם לא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהזמנת. במקרה ושילמת עבור המוצר והוא לא קיים במלאי, נציג החנות ייצור איתך קשר ובמידה ולא ימצא מוצר חלופי לשביעות רצונך , הנהלת החנות תזכה את כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מיידית להנהלת החנות, אשר תדאג לזיכוי מתאים.

 

הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח

כדי להזמין מוצרים יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המזמין (כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת , כתובת אימייל ומספרי טלפון), כתובת למשלוח החבילה, אופן קבלת המשלוח המועדפת ופרטי כרטיס האשראי.

לתשומת לבך ,הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח אליך בדואר אלקטרוני, אישור ממערכת האתר על קליטת ההזמנה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את החנות לספק לך את המוצרים שהזמנת.

לאחר שהנהלת החנות תוודא שההזמנה עומדת בכל תנאיה- 1. המוצרים שהזמנת קיימים במלאי, 2. שחברת האשראי נתנה אישור לביצוע העסקה. אזי המוצרים ייארזו ויישלחו אליך, או במידה ורכשת שובר מתנה או טיפול, תקבל את השובר בדואר אלקטרוני או אישור על הטיפול הרצוי בדואר אלקטרוני .אם לא קיבלת אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות מביצועה, יתכן וחלה תקלה ומשמעות הדבר כי ההזמנה לא נקלטה בחנות ועל-כן לא תבוצע עסקה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו.

 

כתובת למשלוח הזמנות

במידה והזמנת מוצר שצריך להגיע אליך בדואר, הקפד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים למשלוח המוצר, וכן על האופן בו תרצה לקבל את המוצר. מסירת פרטי משלוח שגויים, עשויה להביא לכך שהמוצרים שהוזמנו על-ידך יוחזרו לחנות ובגין שליחתם שוב תחויב בתשלום דמי טיפול ומשלוח. אי לכך, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 

פרטיות

הפרטים שמסרת בעת ההזמנה  נמסרו מרצונך החופשי ובהסכמתך, הפרטים נשמרים בתוכנת ניהול הלקוחות של החנות של מרכז גלים. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים. מרכז גלים מתחייב שלא להעביר את פרטיך האישיים לאף צד שלישי, למעט לצורך קיום התחייבויותיה של החנות כלפיך, כגון העברת פרטים רלוונטים בלבד לחברת השליחויות על מנת שתוכל לקבל את המוצר כראוי, לדואר ישראל ולתומך טכני לתקלות באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מרכז גלים לא יעביר לצד שלישי פרטים אודותיך או את המידע שנאסף אודותיך בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או בגין כל שימוש אחר באתר, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תתקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדן בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מרכז גלים (ב) אם תידרשנה לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ג) אם מרכז גלים יעביר את פעילותו במסגרת גוף אחר- כל אחת מהגופים יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה; (ד) במידה ויתעורר חשד או טענה אצל מרכז גלים שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במי מהן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי מרכז גלים ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.

מרכז גלים נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, מרכז גלים לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

הנך רשאי בכל עת לפנות למרכז גלים בבקשה לעיין, לתקן, לעדכן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת דואר אלקטרוני:galimhpi@gmail.com  ובכפוף למסירת פרטים מזהים שיבקש מרכז גלים .

 

אספקת המוצרים והשירותים.

אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לאופן המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה.

במידה ובחרת לקבל את המוצר על ידי שליח מטעם החנות: הזמנה לאחר השעה 12:00 תיאסף על ידי חברת השליחויות בבוקר שלמחרת תאריך ההזמנה ותפוזר בהתאם לזמני החלוקה של החברה. מוצר שיוזמן עד השעה 12:00 ייאסף באותו יום ויצא לפיזור וחלוקה. בכל מקרה הנהלת החנות לא מתחייבת לזמן חלוקה מסוים. המשלוח עשוי להגיע החל מ 24 שעות לאחר ההזמנה ועד 7 ימי עסקים מזמן האיסוף. חברת השליחויות תפזר את המשלוח ותמסור אותו ללקוח רק במידה וענה לטלפון ותואמה איתו מסירה. במידה והלקוח לא יענה, ידחה המשלוח ליום למחרת והשליח יצור קשר בשנית.

במידה ובחרת לבוא ולאסוף את המוצר מהחנות, עליך לתאם מראש את ההגעה על מנת לוודא שהמוצר ארוז ומוכן עבורך, והמקום פתוח לאיסוף.

במידה ובחרת במשלוח דרך דואר ישראל- אין להנהלת החנות כל אחריות בגין המוצר שנשלח. המוצר יצא מהחנות תקין וחדש. כמו כן, אין לחנות כל אחריות על זמני החלוקה או ההגעה של המוצר. המוצר יימסר בבוקר למחרת ביצוע ההזמנה על ידי החנות לדואר ישראל. בדואר ישראל יש את האפשרות לקבל שליחות אקספרס-שליח עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, תימסר לך על כך הודעה. במידה ובחרת בדואר רשום, תקבל הודעה מסניף הדואר שהמוצר הגיע ותוכל ללכת לאסוף אותו בזמן שתבחר.

 

זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

הנהלת החנות לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הנהלת החנות תהיה רשאית לגבות ממך תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח. עלות זו תתווסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד. במקרה של מכירה בתשלומים, הנהלת החנות רשאית לגבות ממך את כל דמי המשלוח במועד החיוב הראשון.

 

במידה ומידות או משקל המשלוח יהיה חריג (העולה על 4 קילו) רשאי מרכז גלים לגבות תשלום נוסף בגין משלוח זה. במידה והמשלוח יהיה חריג נציג החנות יצור קשר עם הלקוח על מנת לעדכן בתשלום הנדרש כתוספת ובמידה והלקוח יאשר יתבצע המשלוח.

 

מחירון

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים בחנות מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

לתשומת ליבך: למרות שהנהלת החנות מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נציג מטעם החנות יצור איתך קשר לאחר ביצוע ההזמנה, יודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ויוודא מולך כי תבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת החנות. באפשרות החנות להציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, מחלקה או פריט, וללקוח לא תהיה כל תלונה על שונות זו.

 

תנאי תשלום

הנהלת החנות תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי המשלוח, באמצעות כרטיס האשראי שמסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה).

החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: "גלים".

אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, לאחר ביצוע העסקה, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים ושוברי מתנה.

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

באפשרותו של הקונה באתר לבטל עסקאות מסוימות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, לא תתאפשר החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.

כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

 

כדי לבטל עסקה, יש באפשרותך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת : galimhpi@gmail.com    בו עליך לציין את תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. או לחילופין ליצור קשר טלפוני עם החנות בטלפון 03:5741133

לאחר החזרת המוצרים או ביטול השירותים, לפי העניין, תזוכה במחיר ששילמת עבורם.

בכל החזרת מוצר פיזי שנשלח על ידי החנות בדואר או על ידי חברת שליחויות לא יזוכה הלקוח בגין דמי המשלוח. ההחזר יבוצע רק עבור המוצר אותו רכש.

 

רכישת שובר מתנה :

 

בעת רכישת שובר מתנה, במידה ומולאו על ידך כל הפרטים הדרושים כפי שיופיעו באתר, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלך שובר מתנה ועליו מספר השובר, תאריך רכישה ותאריך פקיעת תוקף. שובר שלא מומש במסגרת תקופת המימוש הכתובה בו – יפקע, ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או כל פיצוי אחר בגינו.

מוצר שרכשת ניתן להחזיר עד  14 ימים מיום קבלתו, באריזתו המקורית וללא שנפתחה, או שנעשה כל שימוש במוצר. שובר מתנה שנרכש זהה ל"מוצר" שנרכש ותנאי ביטוח רכישת מוצר חלים באופן זהה על שוברי מתנה.  כמו כן, הנך רשאי לבטל שירותים שרכשת בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 24 שעות , שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות היה אמור להינתן.

במידה ורכשת שובר, והשובר הועבר לצד שלישי ( מקבל המתנה) נחשב זה כשימוש במוצר ומימוש המתנה ולא יתקבל החזר כספי במידה ויש ביטול. לאחר מימוש השובר לא יתאפשר זיכוי, החזר, תלונה או כל טענה בדיעבד.

 

מוצרים פגומים ואחריות

אם התגלה פגם במוצר שרכשת , פגם ביצור אשר המוצר הגיע איתו, אתה רשאי להחזירו ולבטל את העסקה וכספך יושב לך במלואו.באפשרות החנות להחליף מוצר שנמצא פגום במוצר זהה, בהתאם למלאי החנות. במקרה והמוצר נפתח והיה בו שימוש, לא יוכל מרכז גלים להחזיר את המוצר בטוענה לפגם.

במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש ליצור קשר עם מזכירות המשרד בטלפון  03-5741133.

 

אחריות

בכפוף לדין החל, הנהלת החנות לא תישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם למכשיר כתוצאה משימוש בלתי הולם במוצר.

במידה ורכשת מוצר שמרכז גלים משמש כספק הישראלי שלו( מוצרים שאינם פס היצור של גלים, אלא של חברות חיצוניות העובדות בשיתוף עם מרכז גלים ), יתכן ותועבר לטיפול מול חברת היצרן על מנת להשלים את תיקון או סידור התקלה. חברת היצרן של המוצר רשאית לפעול בהתאם לתקנות שלה במקרה של תקלות או בעיות שנמצאו במכשיר.

תקופת האחריות תלויה בתקופת האחריות שחברת היצרן נתנה למכשיר זה.

בכל מקרה של תקלה שלא נגרמה משימוש לא הולם, עליך לפנות למרכז גלים באימייל או בטלפון על מנת לדווח על התקלה ואחד מהנציגים ינחה אותך כיצד לפעול.

אם באפשרות מרכז גלים לתקן או לטפל בתקלה, המרכז יתקן או יחליף מוצר שנפגם. במידת הצורך, מרכז גלים רשאי להפנות את התקלה לחברה שהינה יצרנית או יבואנית המוצר.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

יעילות והיתר שימוש במוצרים ושירותים :

 

אין מרכז גלים אחראי על תועלת המוצר/שירות . תוכל לקבל המלצה על רכישת מוצר/שירות מסוים בהתאם למטרה בה תרצה לטפל או להשתמש במוצר, כפי שיומלץ לך על ידי נציג מטעם מרכז גלים, אך אין למרכז גלים שום הבטחה או אחריות על שביעות רצונך מפעולת המוצר/שירות אותו רכשת.

במידה ותרכוש מוצר/שירות שמעורב בו צורך או קשר למצב בריאותי כזה או אחר, אין למרכז גלים כל אחריות או נגיעה להיתר להשתמש במוצר זה. עליך לוודא או להתייעץ עם הגורמים הרפואיים הרלוונטיים על מנת לאפשר שימוש בשירות או במוצר.

במידה ורכשת שובר מתנה לחדר ציפה או טיפול בחדר ציפה אנא ודא כי אינך סובל מההגבלות הרפואיות המפורטות באתר האינטרנט של מרכז גלים לגבי הטיפול – בעת הזמנת טיפול יהיה עליך לחתום על טופס בו אתה מאשר שאינך סובל מבעיות לב שאינן מאוזנות או מטופלות, אינך סובל מאפילפסיה פעילה, אינך סובל מתופעות של איבוד הכרה. לאישה בהריון הציפה מותרת החל משבוע 15 של ההיריון.

 

קניין רוחני

זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושו הבלעדי של מרכז גלים (למעט אם מדובר במוצרים פרסומים של צדדים שלישיים, או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – שאז הקניין הרוחני שייך לאותו צד שלישי ו/או מי מטעמו), ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת מרכז גלים מראש ובכתב.

 

שונות

תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת החנות ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת החנות נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

 

מרכז גלים רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מרכז גלים בקשר לכך.

רישומי המחשב של מרכז גלים בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

כתובת מרכז גלים שהינו הבעלים של החנות לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה- מרכז גלים, רחוב היצירה 24 רמת גן, קומה 5, מיקוד 5252164,טלפון –     03-5741133,  פקס 03-6241133, כתובת אימייל : galimhpi@gmail.com

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 10.7.17 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת החנות על פי שיקול דעתה הבלעדי הסביר בנסיבות העניין.

 

הנהלת החנות מאחלת לך קנייה מהנה.

 

 

תקנון רכישת מינוי שנתי או כרטיסיות לטיפול במכל הציפה

לרוכשים כרטיסית ציפות :

(הניסוח להלן בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד)

 1. הנני מצהיר כי רכשתי כרטיסית טיפולים בחדר ציפה במרכז גלים מרצוני החופשי ומבחירתי.

אני מסכים בזאת שעם רכישתי אשלם את מלא התשלום עבור הטיפולים במלוא ערכם ללא תלות במימוש הטיפולים בפועל או בשינוי כלשהו בנסיבות.

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את התקנון להלן, הבנתי את תכנו ומשמעותו ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות ההנהלה והתקנון המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי רכישת כרטיסית טיפולים במרכז גלים.

 1. הכרטיסיה תקפה לשנה מיום רכישתה. הכרטיסיה אינה אישית וניתנת לחלוקה או לשימוש לצרכי מתנה. המנוי אישי ואינו ניתן לשיתוף. ציפות שלא מומשו במהלך שנת המנוי לא ניתנות למימוש לאחר מכן. חודש לפני פקיעת תוקף הכרטיסיה, ישלח אליך דואר אלקטרוני המתרה על פקיעת תוקף הכרטיסיה. על אחריותך לעקוב אחרי מסר ההתראה.
 2. הנני מצהיר כי אינני סובל מאפילפסיה פעילה, היסטוריה של שבץ או תופעות של איבוד הכרה או בעיות לב שאינן מטופלות או מאוזנות. במקרים שכן, מוטלת עלי אחריות אישית לקבל אישור מהרופא המטפל טרם הציפה.

 

לרוכשים מנוי שנתי :

(הניסוח להלן בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד)

 1. הנני מגיש בזאת בקשה להצטרף כחבר במועדון המינויים השנתיים לציפה במרכז גלים.

אני מסכים בזאת שעם הצטרפותי אשלם את הסכומים לעיל במלוא ערכם ללא תלות בשימוש במנוי או בשינוי כלשהו בנסיבות.

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את התקנון להלן, הבנתי את תכנו ומשמעותו ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות ההנהלה והתקנון המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כחבר במועדון הציפה במרכז גלים.

 1. תקופת המנוי הינה לשנה. המנוי אישי ואינו ניתן לשיתוף- אלא אם כן יתקבל אישור מפורש ממרכז גלים. ציפות שלא מומשו במהלך שנת המנוי לא ניתנות למימוש לאחר מכן. חודש לפני פקיעת תוקף המנוי, ישלח אליך דואר אלקטרוני המתרה על פקיעת תוקף המנוי. על אחריותך לעקוב אחרי מסר ההתראה.
 2. ידוע לי כי ניתן להפסיק את המנוי בכל עת על פין דין ובהתאם לתקנון החברה. הפסקת מנוי טרם סיומו, הלקוח ישלים את כל מספר הציפות שביצע במסגרת המנוי לתעריף הגבוה של מחיר ציפה בודד. (כמפורט בסעיף הפסקת מינוי או כרטיסיה)
 3. הנני מצהיר כי אינני סובל מאפילפסיה פעילה, היסטוריה של שבץ או תופעות של איבוד הכרה או בעיות לב שאינן מטופלות או מאוזנות. במקרים שכן, מוטלת עלי אחריות אישית לקבל אישור מהרופא המטפל טרם הציפה.

 

תקנון כרטיסיות :

 

הגדרות

תאריך רכישה : התאריך בו רכשת ושילמת על הכרטיסיה.

תקופת התחייבות – תקופת מנוי קצובה בת 12 חודשים החל מיום ההצטרפות.

ציפה – טיפול אישי בן שעה במיכל הציפה

 

סוגי המנויים ומחיריהם

 1. כרטיסית 4 ציפות.
 2. כרטיסית 10 ציפות.

 

 1. הפסקת כרטיסיה

ניתן לבטל את כרטיסית הציפות תוך 14 יום ממועד רכישת הכרטיסיה וכנגד תשלום דמי  השלמה למחיר הציפות שמומשו עד להפסקת הכרטיסיה- השלמה למחיר של 350 ₪ לציפה.

 1. החל מיום ה15 ממועד רכישת הכרטיסיה הפסקת טיפולים במסגרת הכרטיסיה לפני תום מספר הטיפולים הנקוב בה , כרוכה בתשלום דמי הפסקה בסך 100 ₪. והשלמה למחירי הציפות שבוצעו כמפורט בסעיף1.
 2. הודעת הפסקה תימסר בכתב למזכירות גלים באמצעות פקס, דואר או מסירה אישית. חשוב לקבל אישור של מזכירות גלים על קבלת ההודעה.
 3. התקבלה הודעה על הפסקת הכרטיסיה ולאחר שינוקו התשלומים שפורטו בסעיף 1 ו-2

מרכז גלים יבצע זיכוי של הסכום הנותר, תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת אישור על ההפסקה.

 1. במעמד הפסקת הכרטיסיה חייב הלקוח לפרוע כל סכום שחייב לגלים בקשר לכרטיסיה ו/או הפסקתו בהתאם לתחשיב שיערך ע"י נציג גלים.
 2. הקפאת מנוי: ניתן להקפיא מנוי עקב שירות מילואים ללא תשלום וכנגד המצאת צו גיוס בר תוקף. לא תינתן ולא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית, תקופת המנוי תתארך במספר ימי ההקפאה. אין בכך לדחות את המועד של התשלום.
 3. הכרטיסיות אינן אישיות ויכולות להינתן כמתנה או להתחלק עם מספר אנשים.
 4. החולקים כרטיסיה, באחריותם למסור את השמות והמבקרים בחדר הציפה אשר תורם ינוקה ממספר התורים בכרטיסיה.
 5. מרכז גלים מנהל תיק לקוח ותוכנת לקוחות מסודרת אשר מתעדת את התורים והביקורים בגלים, מספר הטיפולים שבוצעו מחושב על ידי אמצעים אלה. ללקוח הזכות לבקש פירוט טיפולים ותאריכים שבוצעו, ספירת הטיפולים נעשית אך ורק על ידי מרכז גלים.

 

כללי

 1. מרכז גלים שומר לעצמו את הזכות, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב למכור לאדם זה או אחר כרטיסית טיפולים בגלים או לחדש לאדם כרטיסיה לאחר שמומשה.
 2. גלים רשאי לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
 3. הלקוח מאשר כי קרא את התקנון, המהווה חוזה בין גלים לחבר ובחתימתו על התקנון מאשר החבר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנה לו תשובה לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בע"פ בדבר זכותו להפסיק את המינוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.
 4. הלקוח נחשב כמי שקרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, והוא מתחייב לנהוג לפיו.
 5. ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון החבר בגלים.

 

תקנון למנויים

 

הגדרות

חודש 0 – התקופה החל ממועד רכישת המנוי ועד לתום אותו החודש.

חודש ראשון – החודש הראשון לאחר תום חודש האפס.

תקופת התחייבות – תקופת מנוי קצובה בת 12 חודשים החל מיום ההצטרפות.

תחילת תקופת המנוי – מועד חתימת תקנון זה אלא אם הוסכם אחרת בכתב ומראש.

ציפה – טיפול אישי בן שעה במיכל הציפה

 

סוגי המנויים ומחיריהם

 1. במרכז גלים שני מסלולי מינוי ציפות

מסלול זהב :

המנוי מעניק 24 ציפות בשנה. המנוי ישלם על 18 ציפות בלבד ויקבל 6 ציפות במתנה. תשלום ראשון בעת ההצטרפות + 12 תשלומים חודשיים של היתרה

מסלול פלטינום :

המנוי מעניק 50 ציפות בשנה. המנוי ישלם על 35 ציפות בלבד ויקבל 15 ציפות במתנה. תשלום ראשון בעת ההצטרפות + 12 תשלומים חודשיים של היתרה

תדירות הציפות נתונה להחלטת המנוי בהתאם לתיאום מראש.

 1. דמי המנוי ישולמו באמצעות כרטיס אשראי. בעת ההצטרפות ישולם הסכום הראשוני לעיל ובחודש הראשון יחוייב שאר סכום המנוי שיחולק ל12 תשלומים כמפורט לעיל.
 2. חיוב כרטיס האשראי עבור דמי המנוי יחל מהחודש הראשון.

 

 1. הפסקת מינוי

ניתן להפסיק מנוי תוך 14 יום ממועד חתימת התקנון וכנגד תשלום דמי  השלמה למחיר הציפות שמומשו עד להפסקת המנוי: השלמה למחיר של 350 ₪ לציפה.

 1. החל מיום ה15 ממועד רכישת המנוי הפסקת מינוי שנתי לפני תום תקופת ההתחייבות כרוכה בתשלום דמי הפסקה בסך 100 ₪. והשלמה למחירי הציפות שבוצעו כמפורט בסעיף 1.
 2. הודעת הפסקה תימסר בכתב למזכירות גלים באמצעות פקס, דואר או מסירה אישית. חשוב לקבל אישור של מזכירות גלים על קבלת ההודעה.
 3. התקבלה הודעה על הפסקת המנוי תפסק גבית דמי המנוי תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה ולאחר שינוקו התשלומים שפורטו בסעיף 1 ו2.
 4. במעמד הפסקת המנוי חייב החבר לפרוע כל סכום שחייב לגלים בקשר למנוי ו/או הפסקתו בהתאם לתחשיב שיערך ע"י נציג גלים.
 5. החבר נותן בזאת למרכז גלים הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי (באמצעותו משלמים דמי המנוי) לגבות כל חוב שהחבר יהיה חייב לחברה בתום המנוי.
 6. החברות במינוי הציפות השנתי הינה אישית ואיננה נינת להעברה. אין לאפשר שימוש בכרטיס המינוי לאדם אחר.
 7. הקפאת מנוי: ניתן להקפיא מנוי עקב שירות מילואים ללא תשלום וכנגד המצאת צו גיוס בר תוקף. לא תינתן ולא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית, תקופת המנוי תתארך במספר ימי ההקפאה. אין בכך לדחות את המועד של החיובים החודשיים.

במידה וחולקו התשלומים עבורך בתשלומים חודשיים שמחוייבים ידנית כל חודש על ידיד מרכז גלים- במידה ויתקבל סירוב או תשלום לא יתקבל בכרטיס האשראי, מתחייב הלקוח להסדיר את התשלום של חודש זה תוך שבוע מיום הודעה של סירוב בחיוב.

 

כללי

 1. מרכז גלים שומר לעצמו את הזכות, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי ו/או לחדש מנוי קיים.
 2. גלים רשאי לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
 3. החבר מאשר כי קרא את התקנון, המהווה חוזה בין גלים לחבר ובחתימתו על התקנון מאשר החבר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנה לו תשובה לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בע"פ בדבר זכותו להפסיק את המינוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.
 4. החבר נחשב כמי שקרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, והוא מתחייב לנהוג לפיו.
 5. ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון החבר בגלים.
 6. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד

 

שלח/י ווצאפ
1
נשמח לסייע לך
שלום, נשמח לסייע לך בטיפול טבעי בהפרעות קשב.
Call Now Button