Between Worlds

 130.00

למדיטציה עמוקה בסגנון שמאני. מלווה גם בצלילי יערות הגשם.
מומלץ לשמוע את הדיסק לכל אורכו, בסביבת אור עמום ובתנאים המותאמים למדיטציה.

לשמיעת דוגמא: